Сектор освіти Олександрівської районної державної адміністрації

САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - БАЗОВИЙ ЕТАП У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ОСВТИ

Вивчення процесів закладу освіти є одним із найважливіших елементів для функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Державна служба якості освіти України особливу увагу приділяє питанню запровадження в закладах освіти систематичного самоаналізу та самооцінювання якості освітньої діяльності з метою її постійного удосконалення та підвищення якості освіти.

Управління Державної служби якості освіти у Донецькій області відповідає на основні більш поширені запитання щодо критеріїв оцінювання освітніх і управлінських процесів, індикаторів (показників), що їх розкривають та інструментів, що можуть використовуватися під час внутрішнього оцінювання.

  • Якою вбачають систему самооцінювання якості освітньої діяльності?

Самооцінювання – це інструмент оцінювання усіх освітніх і управлінських процесів, які відбуваються у школі, та отриманих результатів діяльності із вирішенням завдань її безперервного вдосконалення. Така система оцінки надає можливість відстежити динаміку розвитку закладу через порівняння результатів вимірювання критеріїв у проміжку часу.

  • Навіщо школі здійснювати самооцінку внутрішньої системи забезпечення якості освіти?

Результати самооцінювання – це найкращий доказ того, що школа прагне:

- враховувати потреби здобувачів освіти, їхніх батьків і успішно задовольняти їх;

- удосконалювати ефективність роботи адміністрації школи;

- бути відкритою, діяти в партнерстві з батьками, громадою та роботодавцями;

- бачити прогрес у розвитку школи та роботі педагогічних працівників.

 

  • Для того, щоб оцінити стан справ освітньої діяльності закладу потрібно чимало інформації. Які основні методи збору інформації?

 

Насамперед - це вивчення документів. Якщо документація ведеться у відповідності до законодавства, то її вивчення надає чимало інформації. Другим дієвим методом є спостереження за освітнім середовищем (облаштування комфортних умов, проведення навчального заняття тощо). І, звісно ж, ефективним засобом отримання інформації є проведення опитування (анкетування/інтерв’ю).

  • Коли закладам варто здійснювати самооцінку освітніх та управлінських процесів?

Самооцінювання освітніх і управлінських процесів варто здійснити:

  • на початку системної розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
  • щорічно – задля досягнення розвитку закладу, цілей, місії тощо.

Заклади загальної середньої освіти можуть самостійно без зовнішнього втручання провести оцінювання роботи свого закладу використовуючи той інструментарій, який пропонує «Абетка для директора», виданий Державною службою якості освіти України.

 

За допомогою самооцінювання можна визначити динаміку роботи закладу. Якщо вона є, то заклад рухається у правильному напрямку. Відсутність динаміки - сигнал до дій як для колективу закладу, так і для засновника закладу та батьківської громади.

Самооцінювання має стати важливим елементом культури педагогічної діяльності закладу та постійним інструментом розвитку школи.

 

 

За матеріалами управління Державної служби якості освіти у Донецькій області

 « повернутися до списку новин