Сектор освіти Олександрівської районної державної адміністрації

Виховна робота

Завдання сучасної освіти щодо формування творчої, соціально активної, інтелектуально розвиненої особистості вимагають від педагогів науково-педагогічно обґрунтованих підходів до організації виховної роботи у навчальних закладах.

На сучасному етапі розвитку суспільства першочерговість виховної функції надається навчальним закладам. Про це визначено у Законах України ''Про освіту'', ''Про загальну середню освіту'', ''Про професійно-технічну освіту'', ''Про позашкільну освіту'', ''Про дошкільну освіту''.

Виховна робота у навчальних закладах району базується на загальнолюдських цінностях та духовних, моральних і культурних засадах народу України.

Кожний навчальний заклад має систему виховної роботи, яка спрямована на формування відповідного виховного простору з потужним виховним впливом на особистість, що сприятиме формуванню її ціннісних орієнтацій та духовних пріоритетів. У першу чергу, виховний простір має бути позбавлений недружнього інформаційного впливу на дитяче та підліткове середовище.

Прискорення процесів глобалізації та включення України у світові процеси надали актуальності питанню міжетнічних відносин, інформаційно-освітньої роботи з профілактики поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей та учнівської молоді.

Активізовано правове виховання, підвищується рівень правової культури дітей, забезпечується системне вивчення та дотримання учнями прав і обов’язків.

Активізовано співпрацю педагогічних колективів з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування у дітей та молоді активної життєвої позиції, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві.

Військово-патріотичне виховання учнівської молоді є пріоритетним у підготовці учнів до служби у Збройних Силах України. З огляду на важливу проблему виховання в учнів любові до Батьківщини, рідного краю, поваги до старшого покоління, ветеранів Великої Вітчизняної війни, дітей війни на секції класних керівників проводяться військово-патріотичні ігри, які покликані формувати у дітей високі морально-психологічні та бойові якості: мужність, сміливість, рішучість, відвагу, стійкість, наполегливість, дисциплінованість. Крім того, у цьому контексті важливою є підтримка функціонування шкільних музеїв бойової слави.

Актуальним напрямком виховної роботи залишається формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу.

У центрі уваги керівників навчальних закладів, класних керівників, вихователів, практичних психологів і соціальних педагогів є питання профілактики випадків фізичного й психологічного насильства, образ, недбалого і жорстокого поводження з дітьми.

Приділяється увага питанням попередження торгівлі людьми, всіх форм експлуатації, включаючи сексуальні домагання, втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин та до екстремістських релігійних психокультурних угрупувань і течій; використання дітей для створення та розповсюдження порнографічних матеріалів, примушення до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення в азартні ігри тощо.

Особлива увага приділяється питанням профілактичної роботи у навчальних закладах з подолання злочинності та правопорушень серед неповнолітніх. Розширюється індивідуальні форми роботи з підлітками з так званої ''групи ризику'', залучення їх до позашкільної освіти, підсилення ролі органів учнівського самоврядування у профілактичній роботі серед неповнолітніх, впровадження кращого педагогічного досвіду з цих питань.

 

ПОРАДИ КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

  1. Підвищувати рівень організованості класного колективу (дисциплінованість, робота учнівського самоврядування). 
  2. Урізноманітнювати позаурочне життя класу.
  3. Слідкувати за динамікою динамічного зростання рівня вихованості учнів.
  4. Підвищувати рівень розвитку класного колективу (згуртованість, активність, ініціативність учнів виховний вплив колективу на цого членів , рівень розвитку громадської думки).
  5. Активно співпрацювати класному керівнику з класом.
  6. Тримати тісний звязок із сім'єю.
  7. Проводити роботу з проблемними учнями, надавати їм педагогічну підтримку на основі індивідуального підходу. 
  8. Створити умови захищеності та комфортності перебування кожного вихованця у класі , школі.